Analiza SWOT

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Analiza  SWOT

Analiza SWOT  należy do podstawowych metod analizy sytuacyjnej przedsiębiorstwa i jest kolejnym etapem analizy fundamentalnej (czytaj o niej na stronie analiza fundamentalna). Analiza SWOT dotyczy całego obszaru niezwiązanego bezpośrednio z jej finansami, takiego jak: tempo wzrostu sprzedaży wytwarzanego produktu (nie powinno spadać ), specyfika rynku, stosowana technologia, konkurencja krajowa i zagraniczna, kapitał ludzki (kadra zarządzająca oraz kwalifikacje pracowników).

 

SWOT

 

Rys. Analiza SWOT.

Analiza SWOT to analiza czterech kategorii czynników strategicznych:

S (Strengths) – mocną stroną spółki jest to wszystko, co stanowi jej atut, przewagę lub zaletę;

W (Weaknesses) – słabą stroną spółki jest to wszystko, co utrudnia lub może utrudnić jej efektywne działanie, co stanowi jej słabość, barierę lub wadę;

O (Opportunities) – szanse odpowiednio wykorzystane stają się impulsem korzystnych zmian oraz osłabiają zagrożenia;

T (Threats) – zagrożenia to bariery stojące na przeszkodzie dalszego rozwoju spółki.

Na schemacie została przedstawiona jedna z wersji analizy SWOT. W literaturze możemy spotkać także wersje, że mocne i słabe strony spółki to czynniki stanu obecnego, a szanse i zagrożenia to stany przyszłe. W innej wersji mocne strony i słabe strony to czynniki zależne od nas, a szanse i zagrożenia, to czynniki obiektywne. W analizie SWOT nie będzie miało to większego znaczenia, pod warunkiem, że zastosujemy wyłącznie jedną z przedstawionych wersji.

Zobacz także interesujące frazy:

 • analiza strategiczna swot;
 • analiza swot definicja;
 • analiza swot przykład;
 • analiza swot pdf;
 • analiza swot przedsiębiorstwa;
 • analiza swot mocne i słabe strony;
 • przykładowa analiza swot;
 • analiza swot przykłady;
 • analiza swot wzór;
 • co to jest analiza swot;
 • biznes plan analiza swot;
 • analiza swot słabe strony;
 • analiza swot wikipedia;
 • analiza swot strategie;
 • analiza swot wnioski;
 • analiza swot zagrożenia;
 • analiza swot wykres;
 • analiza swot mocne strony;
 • analiza swot tabela;
 • analiza swot na przykładzie;
 • analiza swot referat.